Reklamace

Reklamace a práva z vadného plnění

Reklamace a práva z vadného plnění se řídí Obchodními podmínkami.